Cruise

Flåm har kaiplass til eit cruiseskip. I tillegg er det ankerplass for eit stort skip eller to mindre skip samstundes.

Gudvangen har rikeleg med ankerplass, medan tenderkaien har avgrensa kapasitet. Tenderkaien er eigd av Gudvangen Hotelldrift as Gudvangen Fjordtell. Kontakt Olav Hylland Hamnevesen eig ferjekaien og ein mindre kai ved butikken på austsida av Nærøyelvi.

Dei mindre hamnene i Aurland, Undredal, Dyrdal, Styvi og Bakka har ingen tenderkai/flytebrygge og er bygde for lokale rutebåtar. I Aurland finst det ein kai for lastebåtar til lossing av grus og asfalt.

Hamnetenester Flåm

Det finst trådløst nettverk til manskapet på cruisekaia i Flåm. Oppslag om tilgang er hengt opp på kontorvindauga på kaia.

Vi leverar vatn, hanterar boss, kontrollerar passasjerar og bagasje. Vi delar ut kart over hamnområdet (Welcome to the Flåm Harbour area , pdf 2,4 MB), og kart med fotturar i Flåm (På vandring i Flåm og Flåmsdalen,pdf 5 MB). Teknisk info, skipsanløp og seglingdistansar

Teknisk info om Flåm, Gudvangen og andre hamn: Hamn

Seglingdistansar frå Flåm og Gudvangen i nautiske mil: Hamn/Seglingsdistanser