Teknisk info om hamn


Flåm Cruisekai

Merknad ISPS NOFLA0001
Djupn (M) 12
Kailengde (M) 110
Pullertar 3 stk 100 tonn kvar ende utanfor kaien og 5 stk 50 tonn på kaien
Straumuttak maks 125 A
Vasslevering maks 100 kubikkmeter/time
Bosslevering 80 kubikkmeter/time, må tingast minst 48 timar på førehand


Flåm Tenderkai

Merknad ISPS NOFLA0003 kapasitet to skip a to tenderbåtar samtidigt


Gudvangen

Merknad Innseilingsrestriksjon Bakkasundet, dybde 10 m
Djupn (M) 6
Ankerdjupn (M) 50-60 sandbunn
Kailengde (M) 40


Aurland

Merknad Flere kaier - ulik lengde
Djupn (M) 2-5
Ankerdjupn (M) 50-60 sandbunn
Kailengde (M) 25


Undredal

Djupn (M) 3
Kailengde (M) 12